26 lipca 2021

WIZYTA WICEMARSZAŁKA ZBIGNIEWA SOSNOWSKIEGO W JABŁONOWIE POMORSKIM
23 lipca 2021 roku w Jabłonowie Pomorskim gościł Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski.

Spotkanie zainicjowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego było świetną okazją do omówienia planów i zamierzeń Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych.

Ponadto Burmistrz Przemysław Górski wskazał lokalne potrzeby inwestycyjne, których realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych oraz pomocy innych podmiotów. Podczas spotkania poruszono także sprawy dotyczące remontu drogi wojewódzkiej 543 na odcinku Jabłonowo Pomorskie - Szabda oraz budowy chodnika w ciągu tej drogi, celem zabezpieczenia pieszych uczestników ruchu zamieszkałych przy ulicy Dorzecznej i Parkowej. Warto dodać, że Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie współpracuje wraz z Władzami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tworzeniu dokumentacji ww. zadania, którego realizacja jak wspomniał Wicemarszałek Zbigniew Sosnowski, ma rozpocząć się do końca 2023 roku. Rozmawiano także o ogromnej potrzebie remontu drogi Konojady – Tomki oraz drogi Bukowiec – Książki.

W kolejnym etapie wizyty Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew Sosnowski udali się na teren budowy inwestycji pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”. W trakcie wizyty na terenie budowy wspomnianej inwestycji Wicemarszałek Sosnowski zapoznał się ze specyfikacją obiektu, który w niedalekiej przyszłości będzie służył mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie dzięki szeroko zakrojonym inwestycjom zmienia się na lepsze. To dzięki wzorowej współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Samorządem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie udaje się realizować wiele zadań inwestycyjnych, które wpływają na poprawę komfortu życia naszych mieszkańców. Nie mniej jednak mamy świadomość, że jest wiele do zrobienia. Dlatego liczymy, że wspólnymi siłami osiągniemy wiele aby zmieniać Naszą Małą Ojczyznę na lepszą” – podsumował Burmistrz Przemysław Górski.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com