23 lipca 2021

ZŁOTE GODY - JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
23 lipca 2021 roku na dziedzińcu Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim odbyła się wyjątkowa uroczystość - Jubileusz Złotych Godów oraz 60-lecia pożycia małżeńskiego.

W uroczystości wzięło udział 12 par małżeńskich z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Ta podniosła uroczystość rozpoczęła się od odegrania Marszu Mendelssohna, który podkreślił to wydarzenie.

Świętowanie rozpoczęto przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego, który w swej wypowiedzi okazał szacunek oraz uznanie jubilatom. Chwile potem w swym wystąpieniu Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz uzupełnił wypowiedź Pana Burmistrza Przemysława Górskiego, składając jednocześnie życzenia jubilatom z okazji ich święta.

„Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale,,Złote Gody'' to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.” – powiedział Przewodniczący Zbigniew Mikulicz nawiązując jednocześnie do tekstu jednego z utworów muzycznych autorstwa Piotra Szczepanika „Kochać - jak to łatwo powiedzieć, Kochać - tylko to więcej nic”.

Następnie przyszedł czas na wręczenie medali „za długoletnie pożycie małżeńskie”. Tę część uroczystości poprowadził Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Waldemar Medaj. Za ofiarną miłość i przykład życia we dwoje dostojni jubilaci zostali odznaczeni przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie medalami, które wręczył Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski w asyście Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztofa Kamińskiego, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbary Suchockiej, Sekretarza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edwarda Łukaszewskiego oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim Jana Jakubowskiego.

Wśród wyróżnionych za długoletnie pożycie małżeńskie, medale otrzymali:
Henryk i Teresa Ciechomscy;
Tadeusz i Krystyna Fuks;
Ryszard i Daniela Głowaccy;
Zygmunt i Regina Kułakowscy;
Jerzy i Helena Kuligowscy;
Henryk i Krystyna Kołacz;
Mirosław i Teresa Michalscy;
Tadeusz i Lucyna Nowak;
Henryk i Urszula Lula;
Roman i Alfreda Olech;
Roman i Renata Rakoczy;
Eugeniusz i Marianna Snopek.

Po części oficjalnej były gratulacje, kwiaty oraz tradycyjna lampka szampana i tort.

Uroczystość uświetnił występ skrzypaczki Pani Magdaleny Domagalskiej.

Na zakończenie Burmistrz Przemysław Górski podziękował za liczne przybycie oraz życzył, zdrowia, i szczęścia w otoczeniu najbliższych. Podkreślił, że te wspólnie przeżyte lata to symbol miłości i wierności małżeńskiej, wzajemnego szacunku i zrozumienia, a także trwałości rodziny.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com