5 lipca 2021

JABŁONOWO POMORSKIE BĘDZIE REALIZOWAŁO PROGRAM SPOŁECZNYCH INICJATYW MIESZKANIOWYCH, KTÓRY ZAKŁADA POWSTANIE MIESZKAŃ NA WYNAJEM DLA OSÓB O UMIARKOWANYCH DOCHODACH

1 lipca 2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski podpisał akt notarialny ustanawiający spółkę pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o.. Zawarcie powyżej umowy odbyło się w Biurze Obsługi Mieszkańców Zakładu Gospodarki Komunalnej w Toruniu przy udziale przedstawicieli Krajowego Zasobu Nieruchomości, a także przedstawicieli siedemnastu samorządów z terenu toruńskiego m.in. takie miasta i gminy jak: Gmina Fabianki, Gmina Gruta, gmina miasto Grudziądz, Gmina Kowalewo Pomorskie, Gmina Łysomice itd.. Warto nadmienić, iż Jabłonowo Pomorskie jest jedyną gminą z powiatu brodnickiego, która stanie się dysponentem środków rządowych przeznaczonych na budowę mieszkań na terenie miasta i gminy. Jedynym wkładem byłoby przekazanie przez samorząd gruntu pod nieruchomość.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe to spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem.

Bezzwrotne granty na pokrycie do 35% kosztów inwestycji, dodatkowe wsparcie z puli 1,5 mld zł oraz możliwość zasilania co roku Funduszu Dopłat kwotą do 1 mld zł, a także dostęp do gruntów z zasobu KZN. To nowe instrumenty wsparcia samorządów, które we współpracy z SIM lub TBS realizować będą inwestycje w formule społecznego budownictwa czynszowego.

Z całego pakietu zmian w ustawach wspierających rozwój mieszkalnictwa przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju, część z nich dotyczy przekształcenia obecnych Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS) w Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe, w skrócie nazywane SIM.
SIM-y mają być atrakcyjną formułą dla osób poszukujących mieszkania, ale niechcących lub niemogących się związać wieloletnim kredytem hipotecznym.

Źródłem finansowania Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych będą:
· bezzwrotne wsparcie samorządów z Funduszu Dopłat, pokrywające 35% kosztów inwestycji,
· 10% z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na daną inwestycję,
· od 10 do 30% udziału wniesionego przez lokatorów,
· pozostała kwota z preferencyjnego kredytu udzielanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Od wielu lat szukamy nowych możliwości mających na celu poszerzenie zasobu mieszkaniowego w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie, ponieważ zapotrzebowanie wciąż rośnie. Niewątpliwie wybudowanie kilku lokali mieszkalnych przy udziale środków krajowych wpłynie również na atrakcyjność Jabłonowa Pomorskiego. Chcemy dać mieszkańcom możliwość skorzystania ze stabilnego najmu mieszkania, z możliwością jego wykupu na własność, ale bez wiązania się z bankiem wieloletnim kredytem. Dlatego też postanowiliśmy przystąpić do Spółki „KZN-Toruński” Sp. z o.o., która to daje taką możliwość. Głęboko wierzę, że zaowocuje to realizacją nowej inwestycji mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim” – przekonuje Burmistrz Przemysław Górski
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com