1 lipca 2021

XXXV NADZWYCZAJNA SESJI RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
30 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli także: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Mecenas Krzysztof Głowacki oraz Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka.
Podczas sesji rozpatrzono następujące projekty uchwał:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;
2) w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz terenu, w obrębie którego znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

XXXV Nadzwyczajną Sesję Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego poprzedziło wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com