24 czerwca 2021

XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego
24 czerwca br. w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim, odbyła się XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
Sesja ta miała szczególny przebieg, m.in. ze względu na podjęcie uchwał nadania tytułów "Honorowy Obywatel Miasta Jabłonowa Pomorskiego" oraz "Zasłużony dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego". Ponadto podczas Sesji Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski uzyskał absolutorium oraz wotum zaufania za rok 2020.
Sesję, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, rozpoczęto od przywitania wszystkich gości.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski przedstawił Radnym Rady Miejskiej informacje o działalności między sesjami.
W kolejnym etapie Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego przystąpili do rozpatrzenia projektów uchwał w sprawie:
· ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie na rok szkolny 2021/2022;
· nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Jabłonowo Pomorskie”;
· nadania tytułu „Zasłużonego dla Miasta Jabłonowo Pomorskie”;
· nadania Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego Czesławowi Głowackiemu;
· zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033;
· zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.
XXXIV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego była również okazją do przedstawienia zaproszonym gościom oraz widzom raportu o stanie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020.
Ponadto Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozpatrzyli następujące projekty uchwał:
· w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie
· Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020.
· Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020.
· Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2020.

Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2020. Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej, byli jednogłośni.

Oprócz Radnych Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Piotr Zacharski, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Katarzyna Pomianowska, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Mariola Olszewska, Kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Elżbieta Olszewska, Kierownik referatu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego Artur Lula wraz ze swoim Zastępcą Katarzyną Weinert-Snopek, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Waldemar Medaj, Mecenas Krzysztof Głowacki.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com