14 czerwca 2021

UROCZYSTOŚCI OBCHODÓW 45-LECIA ISTNIENIA HUFCA ZHP W JABŁONOWIE POMORSKIM
11 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się uroczystość 45-lecia istnienia Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim.

Obchody rozpoczęły się już o godzinie 11:00, gdzie na zaproszonych czekała historyczna wystawa podsumowująca dzieje Jabłonowskiego hufca. Podczas wystawy można było m.in. obejrzeć pamiątki zebrane przez wszystkie lata działalności. Następnie o godzinie 17:00 w budynku harcówki miała miejsce prezentacja, w której podsumowano dotychczasową działalność oraz wywołano miłe wspomnienia związane z działalnością harcerską na przestrzeni wielu dziesięcioleci.

Następnie harcerze oraz zaproszeni goście udali się do Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim na oficjalną część uroczystości, która rozpoczęła się od płomiennych przemówień oraz wręczenia podziękowań wszystkim, tym którzy przysłużyli się rozwojowi harcerstwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie.

W dalszej części uroczystości na ręce komendantki hufca phm. Dżesiki Kulisz, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Wiesław Grabowski oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosława Laube wręczyli okolicznościowy list gratulacyjny.

Podczas uroczystości zostały również wręczone medale Za Zasługi dla Harcerstwa Kujawsko Pomorskiego komendantce hufca phm. Dżesice Kulisz oraz skarbnik hufca phm. Karinie Turowskiej. Za zasługi dla Hufca ZHP im. Jana Perszke w Jabłonowie Pomorskim wyróżniony został wieloletni działacz oraz komendant Mirosław Turowski. Piątkowa uroczystość to także okazja do wręczenia podziękowań harcerzom, którzy na przestrzeni lat tworzyli harcerską wspólnotę w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie. Uroczystość dopełnił koncert zespołu ”4natrzy”.

Wśród zaproszonych gości byli: Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Wiesław Grabowski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosława Laube, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego Jan Jakubowski, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łyskowskiego w Góralach Regina Szczotek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu Anna Kochańska-Bayer, Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim Agnieszka Lis-Kornacka, Asystentka Senatora RP Ryszarda Bobera – Paulina Szram.

Hufiec ZHP w Jabłonowie Pomorskim powstał jesienią 1975 roku.

Historia ruchu harcerskiego w Jabłonowie Pomorskim sięga roku 1926, kiedy to wg. zachowanych kronik powstała pierwsza drużyna harcerzy im. księcia Józefa Poniatowskiego. Dynamiczny rozwój struktur harcerskich przerwał wybuch II wojny światowej, podczas której część harcerzy zeszła do struktur Państwa Podziemnego.

Tuż po jej zakończeniu szybko przystąpiono do reaktywacji działania drużyn harcerskich. Wzorowa organizacja i duża liczebność jednostek spowodowały, że już w roku 1947 powołany został po raz pierwszy w dziejach Hufiec ZHP Jabłonowo, a pierwszym komendantem został HR Franciszek Turowski. Działalność Hufca trwała do roku 1961, kiedy to decyzją administracyjną władz naczelnych ZHP, pomijającej prawidłowe jego działanie, został on zlikwidowany. Od tego czasu drużyny działające na terenie dzisiejszego miasta i gminy, skupione od 1963 r. w Szczepie, podporządkowane były pobliskiemu Hufcowi w Brodnicy.

Dzięki usilnym staraniom braci Jana i Henryka Perszke, przy wydatnym wsparciu miejscowych władz oraz społeczeństwa w 1975 r. udało się utworzyć niezależny hufiec. Dzięki temu procesowi jesienią tego roku reaktywowany został Hufiec ZHP Jabłonowo Pom., który po 14 latach powrócił na harcerską mapę Polski i do dziś wypełnia cele statutowe ZHP. Równolegle nowo utworzonemu Hufcowi podporządkowany został Szczep Drużyn Kolejowych, który kontynuował swoje zadania.

Pewnym symbolicznym momentem był również wybór na nowego komendanta Hufca hm. Bogdana Turowskiego, a na komendanta Szczepu hm. Mirosława Turowskiego, czyli synów nieżyjącego już wówczas poprzedniego i jedynego komendanta – hm. Franciszka Turowskiego.

Okres ten należy bez wątpienia uznać za najlepszy w historii harcerstwa w Jabłonowie Pomorskim. Związane jest to niewątpliwie z niesamowitym wzrostem liczby i liczebności jednostek organizacyjnych, dużą popularnością metodyki harcerskiej w Jabłonowie oraz licznej i wyszkolonej kadry. W szczytowym momencie w szeregach Hufca było łącznie ponad 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów.

Tradycję harcerskich poprzedników kontynuuje do dziś niezależny Hufiec, który od 1988 r. nosi imię jednego z najwybitniejszych swoich instruktorów, czyli hm. Jana Perszke. Obecnie w jego strukturach zrzeszonych jest ponad 100 członków.

Obchody 45-lecia Hufca ZHP w Jabłonowie Pomorskim odbyły się we współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Centrum Kultury i Sportu i były współfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, ic, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com