11 czerwca 2021

OFICJALNE OTWARCIE DZIENNEGO DOMU POBYTU W JABŁONOWIE-ZAMKU
11 czerwca 2021 roku w Jabłonowie Zamku odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia Dziennego Domu Pobytu, w ramach projektu "Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego".
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania zaproszonych gości przez Matkę Generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej - Gracjanę Zborała. Następnie po zapoznaniu się z charakterystyką obiektu, wręczeniu podziękowań oraz poświęceniu nowo powstałej inwestycji nastąpiło oficjalne przecięcie wstęgi upamiętniającej jej realizację.
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, zaproszeni goście oraz pensjonariusze zostali oprowadzeni po nowo powstałym obiekcie.
Wśród zaproszonych gości byli: Senator RP Ryszard Bober, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Starosta Brodnicki Piotr Boiński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz wraz z pracownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Aliną Korinth.
Dzienny Dom Pomocy w Jabłonowie-Zamku został zrealizowany w ramach projektu: "Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego", wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com