26 maja 2021

XXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
We wtorek, 25 maja 2021 roku, odbyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną obrady sesji odbyły się w formie wideokonferencji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tryb zdalny). Obrady sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.

W trakcie sesji Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego podjęła następujące uchwały:

1)
przyjęcia regulaminu korzystania z placu zabaw oraz terenu, w obrębie którego znajdują się urządzenia sportowo-rekreacyjne;

2)
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy;

3)
wyrażenia zgody na utworzenie Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN-Toruński” Sp. z o.o.;

4)
zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu;

5)
sprzedaży lokalu mieszkalnego;

6)
sprzedaży lokalu mieszkalnego;

7)
sprzedaży lokalu mieszkalnego;

8)
sprzedaży lokalu mieszkalnego;

9)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033;

10)
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

W posiedzeniu XXXIII Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka, Zastępca Kierownika referatu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego Katarzyna Weinert-Snopek, Inspektor Marek Czarnecki oraz Mecenas Krzysztof Głowacki.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com