3 maja 2021

230. ROCZNICA KONSTYTUCJI 3 MAJA
W dniu dzisiejszym wypada 230. rocznica Konstytucji 3 maja.
Święto Konstytucji 3 maja upamiętnia powołanie pierwszej polskiej ustawy, która regulowała ustrój Rzeczypospolitej. Był to drugi w Europie i trzeci na świecie taki dokument. Ustawa zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną i doprowadziła do politycznego zrównania mieszczan oraz szlachty. Wprowadziła także ochronę państwa nad chłopami, co miało złagodzić nadużycia w pobieraniu pańszczyzny. Na mocy Konstytucji powstał podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą.
Ze względu na obecną sytuację pandemiczną obchodzenie tego ważnego święta zostało ograniczone.
Mimo to Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, w imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, złożyli hołd pod Pomnikiem Poległych i Umęczonych.
Zaś na ulicach Jabłonowa Pomorskiego wywieszone zostały flagi państwowe jako wyraz szacunku, pamięci jak i dumy wobec dorobku i spuścizny naszych przodków.
UMiG, ic fot. UMiG
»»» www.youtube.com/watch?v=tH6A0LTBTHE

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com