29 kwietnia 2021

XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W czwartek 29 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną obrady sesji odbyły się w formie wideokonferencji, za pomocą środków porozumiewania się na odległość (tryb zdalny).
Obrady sesji otworzył i poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Przemysław Górski przedstawił informacje o realizacji podjętych przez Radę uchwał między (XXXI a XXXII Sesją Rady Miejskiej).
W kolejnym punkcie kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka odpowiedziała na zapytania do sprawozdań z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim za 2020 rok i zabezpieczenie socjalne na 2021 rok, z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok, z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025” za 2020 rok.

W trakcie sesji Rada Miejska Jabłonowa Pomorskiego podjęła następujące uchwały:
  1. nadania imienia Szkole Podstawowej w Góralach;
  2. przyjęcia Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Jabłonowie Pomorskim;
  3. sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki ewidencyjnej 352/6, obręb Szczepanki;
  4. sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działek ewidencyjnych 352/7 i 353/9, obręb Szczepanki;
  5. sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Nowej Wsi 3, na terenie nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr. 67/4 obrębu Nowa Wieś;
  6. sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr działki ewidencyjnej 385, obręb Jabłonowo;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019-2025;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033;
  9. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

W posiedzeniu XXXII Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka, Inspektor Mirela Paradowska oraz Mecenas Krzysztof Głowacki.

UMiG, szb fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com