20 kwietnia 2021

40. rocznica podpisania „Porozumień Bydgoskich”
W sobotę 17 kwietnia 2021 r., czyli dokładnie w 40. rocznicę podpisania Porozumień Bydgoskich, przy tablicy upamiętniającej Strajk Chłopski z 1981 roku, przy ul. Dworcowej 87 w Bydgoszczy, senator Ryszard Bober wspólnie z wicemarszałkiem województwa Zbigniewem Sosnowskim złożył kwiaty i oddał hołd uczestnikom tamtych wydarzeń.
Porozumienie Bydgoskie zostało zawarte 17 kwietnia 1981 roku w Bydgoszczy pomiędzy: Ogólnopolskim Komitetem Strajkującym Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Bydgoszczy i Ogólnopolskim Komitetem Założycielskim NSZZ RI „Solidarność” przy udziale przedstawicieli Krajowej Komisji Porozumiewawczej Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Strony uzgodniły m.in.: „stworzyć podstawy prawne do zarejestrowania NSZZ RI „Solidarność” tak aby Związek był zarejestrowany do dnia 10 maja 1981 roku – na takich samych zasadach i w takim samym trybie, jaki dotyczy rejestracji pracowniczych związków zawodowych”.
Biuro Senatora RP
Ryszarda Bobera
fot. Biuro Senatora RP
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com