6 kwietnia 2021

SPOTKANIE Z MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ANNĄ GEMBICKĄ
W dniu dzisiejszym, tj. 6 kwietnia 2021 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewem Mikuliczem, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbarą Suchocką oraz Kierownikiem referatu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego Arturem Lula spotkali się z Anną Gembicką – Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, której towarzyszyła Magdalena Nowak – Dyrektor biura poselskiego.
Podczas spotkania Burmistrz Przemysław Górski poruszył kwestie dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie na realizacje inwestycji lokalnych. Rozmawiano m.in. o planowanych inwestycjach, na które zostały złożone wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej to m.in.:
- Budowa budynku socjalnego w miejscowości Jabłonowo – Zamek;
- Przebudowa drogi gminnej na odcinku Bukowiec – Książki;
- Budowa, przebudowa i remont obiektów budowlanych – boiska do piłki nożnej w miejscowości Jabłonowo Pomorskie;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piecewo wraz z budową chodnika;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płowęż wraz z budową chodnika w pasie drogi;
- Budowa świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy.
Po przedstawieniu dotychczasowych założeń inwestycyjnych Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski zwrócił uwagę na możliwości Jabłonowa Pomorskiego, jako miejsca otwartego dla potencjalnych inwestorów. Jednak spełnienie kluczowego warunku stawianego przez inwestorów, jakim jest dostęp do gazu ziemnego, jest na razie nie do spełnienia, co przyczynia się do negatywnej oceny terenów inwestycyjnych. Dlatego Burmistrz Przemysław Górski zwrócił się z prośbą do Pani Minister o poparcie budowy sieci gazowniczej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Minister Anna Gembicka znając problematykę naszego regionu podczas spotkania wyraziła chęć nawiązania bliższej współpracy z Samorządem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz organizacji kolejnego spotkania celem pomocy w uzyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lokalne.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com