25 marca 2021

XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W czwartek 25 marca 2021 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Ze względu na aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną sesja została przeprowadzona w formie wideokonferencji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (tryb zdalny).
Podczas posiedzenia sesji, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego wysłuchali raportu Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego z działalności w okresie między sesjami zwyczajnymi oraz z realizacji podjętych przez Radę uchwał między XXX a XXXI Sesją Rady Miejskiej.
Następnie przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy przedstawili uczestnikom sesji sprawozdanie z analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu brodnickiego za rok 2020.
W kolejnej części obrad Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego zajęli się rozpatrzeniem projektów uchwał m.in. w sprawie:
-
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021;
-
określenia zasad, trybu udzielania i sposobu rozliczania dotacji celowej osobom fizycznym na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony powietrza z budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
-
odstąpienia od zbycia w drodze przetargu i sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości;
-
sprzedaży nieruchomości;
-
sprzedaży nieruchomości;
-
sprzedaży nieruchomości;
-
sprzedaży nieruchomości;
-
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033)
-
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

W posiedzeniu XXXI Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Kierownik referatu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego Artur Lula, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie - Inspektor Monika Waleryn, Mecenas Krzysztof Głowacki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy - kpt. mgr. Krzysztof Natucki oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy - mł. insp. Krzysztof Grugiel.
UMiG, szb fot. UMiG
 

Monika Waleryn

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com