11 marca 2021

SPOTKANIE Z WICEMARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZBIGNIEWEM SOSNOWSKIM
11 marca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego z Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewem Sosnowskim.

W spotkaniu udział wzięli także: Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka oraz zastępca kierownika referatu inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego Katarzyna Weinert-Snopek.

Tematem rozmów była dotychczasowa współpraca pomiędzy Miastem i Gminą Jabłonowo Pomorskie a Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, możliwość uzyskania dofinansowania na przydomowe oczyszczalnie ścieków, remont świetlic wiejskich w miejscowości Konojady oraz Górale, a także omawiano priorytetową inwestycję dotyczącą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 543 na odcinku Jabłonowo Pomorskie – Szabda.

Burmistrz zwrócił uwagę na olbrzymie potrzeby związane z gminną infrastrukturą drogową na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz skierował prośbę do Wicemarszałka o poparcie planowanych inwestycji.

Ponadto przedstawiciele Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na czele z Burmistrzem Przemysławem Górskim spotkali się z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Tematem rozmów, które toczyły się w dniu wczorajszym w Urzędzie Marszałkowskim była możliwość uzyskania praw własności do zespołu dworsko-parkowego w Mileszewach, który obecnie jest własnością Skarbu Państwa, jak również ewentualne uzyskanie środków finansowych z nowej perspektywy na lata 2021-2027 niezbędnych do odrestaurowania ww. obiektu i przeznaczenia go na działalność kulturalną, naukową i muzealną.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com