15 lutego 2021

ZALEW JABŁONOWSKI UJĘTY W PROJEKCIE PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY

W odpowiedzi na pismo Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego skierowane do Ministerstwa Infrastruktury – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące budowy zbiornika wodnego „Zalew Jabłonowski’ w dolinie rzeki Lutryny, otrzymaliśmy odpowiedź, że ww. zadanie zostało ujęte w projekcie Planu przeciwdziałania skutkom suszy. W ramach tego zadania zaplanowano na lata 2021-2023 opracowanie analizy techniczno-ekonomicznej oraz ekspertyzy oddziaływania na środowisko planowanej budowy zbiornika. Podmiotem odpowiedzialnym za sporządzenie opracowania jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Przedmiotowe dokumenty przygotowane w ramach prac nad Programem przeciwdziałania suszy wykorzystane będą w toku dalszych prac nad właściwym Programem przeciwdziałania niedoborowi wody, w ramach którego zostanie ustalona ostateczna lista działań służących zwiększeniu retencji wodnej.

O dalszym postępie prac w ramach zadania dotyczącego budowy zbiornika wodnego na rzece Lutryna będziemy informować na bieżąco.
UMiG, ic fot. RM
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com