11 lutego 2021

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W czwartek, 11 lutego br., odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego, podczas której rozpatrzono m.in. projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w przedmiocie ustanowienia roku 2021 w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie Rokiem Ignacego Łyskowskiego. W obradach sesji, która ze względu na pandemię COVID-19 miała charakter zdalny, oprócz Radnych Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski oraz Mecenas Krzysztof Głowacki. Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozpoczęły się przedstawieniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysława Górskiego informacji o działalności między sesjami oraz o realizacji podjętych przez Radę uchwał między (XXVIII a XXX Sesją Rady Miejskiej).

Następnie Radni Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozpatrzyli projekty uchwał w sprawie:
- stanowiska Rady Miejskiej w przedmiocie ustanowienia roku 2021 w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie Rokiem Ignacego Łyskowskiego;
- przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
- zwolnienia z należnej za 2021 r. opłaty za korzystanie na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i zwrotu części opłaty już pobranej w 2021 r.
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033;
- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021.

Kolejnym etapem obrad sesji był punkt wolne głosy i wnioski, podczas którego poruszano kwestie związane z bieżącym funkcjonowaniem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W tym punkcie Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski odniósł się m.in. do kwestii budżetu na rok 2021 podkreślając, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej udaje się wypełniać założenia budżetowe i dążyć do ograniczenia zadłużenia gminy.
UMiG, ic fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com