7 kwietnia 2020

Otwarcie targowiska gminnego
Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie o częściowym otwarciu targowiska gminnego spowodowana jest licznymi apelami dotyczącymi umożliwienia producentom żywności sprzedaży na bazarach oraz sygnałami płynącymi ze strony mieszkańców (Burmistrz zwrócił się poprzez oficjalny profil FB Urzędu z zapytaniem do mieszkańców odnośnie otwarcia targowiska. Wyniki kształtują się następująco: za - 89 osób, przeciw - 7 osób).

Od kilkunastu dni na terenie kraju obowiązują liczne ograniczenia. Dlatego handel na gminnym targowisku będzie odbywał się z zachowaniem wytycznych przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uwzględnieniem zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Handel będzie odbywał się w bardzo restrykcyjnych warunkach sanitarnych. Zwracamy się do handlujących, jak również planujących zakupy na targowisku do przestrzegania wprowadzonych zasad, gdyż tylko odpowiedzialne zachowanie zapewni bezpieczeństwo korzystającym z targowiska.
UMiG, ml fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com