13 marca 2020

XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W dniu 12 marca 2020 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, pracownik Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Inspektor Monika Waleryn, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim Małgorzata Różycka, pełniąca obowiązki Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim Barbara Żabińska-Kublicka oraz była Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego Anna Berent.
Podczas XXI Sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Prezydium Rady Miejskiej podziękowali Pani Annie Berent za pełnienie funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim, za długoletnią pracę na rzecz uczniów z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, a także jej mieszkańców oraz przekazali serdeczne życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz wielu radości w każdym nadchodzącym dniu.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwały w sprawie:
1. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
2. Zapytania do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami.
3. Zapytania do sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy z realizacji uchwał Rady Miejskiej (między XX a XXI sesją Rady Miejskiej).
4. Sprawozdanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 r.
5. Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 rok i zabezpieczenie socjalne na 2020 r.
6. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za rok 2019.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) ustalenia średniej ceny paliwa w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie na rok szkolny 2019/2020,
2) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020,
3) udzielenia dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej SPOZ w Brodnicy,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2020-2033 r.,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com