23 grudnia 2019

BUDŻET MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE NA ROK 2020
W dniu 19 grudnia 2019 r. podczas ostatniej XVI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego rozpatrzono projekt uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020, który został przyjęty jednogłośnie Uchwałą Nr XVI/103/19 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2019 r.
Ujęte w projekcie budżetu miasta i gminy dochody w wysokości 42.755.627,17 zł z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 39.750.815,54 zł, w tym:
- dotacje celowe 14.206.893,94 zł, które stanowią 35,7% dochodów bieżących budżetu ogółem
- subwencje 13.208.580,00 zł, która stanowi 33,2% dochodów bieżących budżetu ogółem
- własne 12.335.341,60 zł, które stanowią 31,1% dochodów bieżących budżetu ogółem
b) dochody majątkowe w wysokości 3.004.811,63 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 ustawy o finansach publicznych 1.876.959,10 zł.
Planowane wydatki w wysokości 45.333.506,26 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 37.471.967,57 zł, które stanowią 82,7% wydatków budżetu ogółem i przeznaczone są na realizację zadań własnych miasta i gminy, zleconych z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
b) wydatki majątkowe w wysokości 7.861.538,69 zł., które stanowią 17,3% wydatków budżetu ogółem.
Główne wydatki inwestycyjne:
- dotacja celowa dla powiatu brodnickiego na kontynuacje inwestycji-przebudowa drogi powiatowej nr 1815C na odcinku ul. Główna i Kolejowa etap I i ul. Sikorskiego etap II w wysokości 2.413.288 zł
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Piecewo, Konojady etap I i II w wysokości 2.718.234,09 zł
- rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim w wysokości 2.558.263,09 zł.
Budżet Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2020 zamknie się planowanym deficytem w wysokości.2.577.879,09 zł.
UMiG, AS fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com