22 grudnia 2019

XVI Sesja Rady Miejskiej Jab這nowa Pomorskiego
W czwartek, tj. 19 grudnia 2019 roku, w Centrum Kultury i Sportu w Jab這nowie Pomorskim odby豉 si XVI Sesja Rady Miejskiej Jab這nowa Pomorskiego. Obrady poprowadzi Przewodnicz鉍y Rady Miejskiej Jab這nowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Opr鏂z Radnych Rady Miejskiej w sesji udzia wzi瘭i: Burmistrz Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie Przemys豉w G鏎ski wraz ze swoim Zast瘼c J璠rzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie Edward ㄆkaszewski, Radca Prawny Krzysztof G這wacki, pracownicy Urz璠u Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szk馧, so速ysi oraz mieszka鎍y Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwa造:
1. W sprawie Programu Profilaktyki i Rozwi頊ywania Problem闚 Alkoholowych oraz Przeciwdzia豉nia Narkomanii na rok 2020;
2. Zmieniaj鉍a uchwa喚 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie na lata 2019-2023;
3. Zmieniaj鉍a uchwa喚 w sprawie uchwalenia bud瞠tu Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie na rok 2019;
4. W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie na lata 2020-2033;
5. W sprawie uchwalenia bud瞠tu Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie na rok 2020;
6. W sprawie wyboru metody ustalenia wysokoci op豉ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki op豉ty za pojemnik o okrelonej pojemnoci;
7. W sprawie ustalenia wysokoci stawek op豉t za zaj璚ie pasa drogowego dla dr鏬, kt鏎ych zarz鉅c jest Burmistrz Miasta i Gminy Jab這nowo Pomorskie;
8. Uchylaj鉍a uchwa喚 w sprawie poboru w drodze inkasa nale積oci pieni篹nych pobieranych w formie 章cznego zobowi頊ania pieni篹nego podatk闚 i op豉t lokalnych oraz wysokoci wynagrodzenia za inkaso;
9. W sprawie ustalenia wysokoci i zasad wyp豉ty diet dla so速ys闚 i przewodnicz鉍ego Samorz鉅u Mieszka鎍闚;
10. W sprawie uzgodnienia projektu uchwa造 Sejmiku Wojew鏚ztwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego krajobrazu Doliny Osy i Gard璕i;
11. W sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020.
UMiG, AS fot. Dominika Kadela
 

 

powr鏒

 


Jeli uwa瘸sz, 瞠 jaka fotka narusza twoj prywatno, napisz do moderatora


strona g堯wna serwisu 遙 www.jablonowo.com