28 listopada 2019

WIZYTA WICEMARSZAŁKA I RADNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
W środę 27 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Mikuliczem, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Aleksandrą Juszkiewicz, Skarbnikiem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbarą Suchocką gościli na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego wraz z Radnym Województwa Pawłem Zgórzyńskim. Wizyta rozpoczęła się od spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim, gdzie Burmistrz Przemysław Górski poruszył problemy związane m.in. z finansowaniem remontów i modernizacji dróg oraz budowy ciągów pieszo-rowerowych na terenie miasta i gminy.
Podczas spotkania omówiono zaplanowane inwestycje z wykorzystaniem środków unijnych:

1. „Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim poprzez budowę obiektu rekreacyjno-sportowego”.
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało w listopadzie br. informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dofinansowania na realizację niniejszego projektu. Przedmiotem inwestycji będzie budowa obiektu rekreacyjno-sportowego stwarzającego możliwość integracji, wyposażonego w szereg urządzeń zabawowych (wyposażenie w 885 różnych elementów stalowo-drewnianych placu zabaw), wraz z elementami siłowni zewnętrznej oraz obiektami małej architektury, tj. ławki, lampy, kosze na śmieci, stojaki na rowery. Zadanie obejmuje również budowę toalety zewnętrznej, parkingu dla aut i rowerów. Głównym celem planowanej inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków do codziennej rekreacji, zapewnienia dzieciom i dorosłym bezpiecznego spędzania czasu, poprzez wykorzystanie niezagospodarowanego terenu, położonego w obrębie zieleni.

2. „Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo”
Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uzyskał dofinansowanie na niniejsze zadanie, którego celem jest poprawa komunikacyjności i bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Piecewo poprzez przebudowę drogi o długości 0,456 km. W ramach ww. zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej jezdni z betonu asfaltowego, przebudowę/budowę zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej.

Burmistrz w trakcie spotkania ponowił prośbę dotyczącą modernizacji drogi wojewódzkiej nr 543 Jabłonowo Pomorskie – Szabda. W rozmowie zwrócono uwagę, iż droga wojewódzka zagraża bezpieczeństwu użytkownikom przez liczne spękania, nierówności podłużne, głębokie koleiny i bardzo słabe właściwości przeciwpoślizgowe. Przekazana została kopia petycji dotycząca remontu drogi wraz z podpisami.
Ponadto Burmistrz rozmawiał z Marszałkiem o konkretnych możliwościach współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z samorządem województwa oraz potencjalnych programach, z których jabłonowski samorząd może skorzystać, aby realizować kolejne potrzebne mieszkańcom inwestycje.
Po spotkaniu przedstawiciele lokalnych władz zaprosili Wicemarszałka Województwa oraz Radnego Województwa do obejrzenia terenów inwestycji na terenie Miasta i Gminy współfinansowanych ze środków unijnych zaplanowanych na rok 2020.
W trakcie wizyty władze województwa jak i władze samorządu jabłonowskiego zapewniły o chęci współpracy w zakresie realizacji inwestycji przy współudziale środków województwa.
UMiG, AS fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com