25 listopada 2019

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO
Polskie święto obchodzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 r.
Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych.
Pracownik socjalny zajmuje się osobami bezdomnymi, bezrobotnymi, samotnymi, znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, osobami uzależnionym od wszelkich używek, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi, byłymi więźniami oraz uchodźcami.
Najważniejszym zadaniem pracownika socjalnego jest stworzenie odpowiednich warunków życia osobom, które zostały tego pozbawione oraz zapobieganie patologiom. Pomagają oni w organizowaniu pomocy materialnej, w znalezieniu pracy czy lokalu mieszkalnego oraz oferują pomoc psychologiczną. W przypadku zagrożonego zdrowia lub życia dziecka podejmują decyzję o odebraniu go rodzinie.
W tym ważnym dniu Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Skarbnik Barbarą Suchocką oraz Radną Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Katarzyną Piórkowską - spotkali się z wszystkimi pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klubie Seniora w Jabłonowie Pomorskim, by złożyć życzenia jak i podziękować za ogrom wykonywanej pracy.
UMiG, AS fot. UMiG, AS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com