27 września 2019

XII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
W dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego.
Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz.
Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Radny Rady Powiatu Brodnickiego: Marek Buchalski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Agata Słowik, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Na początku sesji przedstawiono informacje z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie za I półrocze 2019 roku.
Podczas sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim;
2) zmiany „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”;
3) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta i Gminy;
4) sprzedaży nieruchomości;
5) określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
6) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na rok 2019;
7) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy na lata 2019- 2033.
UMiG, AS fot. UMiG, AS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com