23 września 2019

I POSIEDZENIE II KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
Młodzieżowa Rada Miejska jest reprezentacją uczniów szkół podstawowych jak i szkoły średniej z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Młodzieżowa Rada Miejska została powołana uchwałą Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Nr XXII/119/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Rada ma charakter konsultacyjny i wspiera oraz upowszechnia ideę samorządności. Dzięki temu młodzi ludzie, tuż przed wkroczeniem w dorosłość, mogą czynnie uczestniczyć w życiu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Przedstawiciele Młodzieżowej Rady mają zapewnione uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji. Rada Młodzieżowa ma możliwość opiniowania projektów uchwał Rady Miejskiej.
Młodzieżowa Rada Miejska może również bezpośrednio inicjować różne działania. Do głównych celi działań Rady należy m.in.:
- upowszechnienie idei samorządowej wśród młodzieży oraz zwiększenie aktywności młodych ludzi w danym środowisku;
- reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji rządowych i samorządowych, a także organizacji pozarządowych;
- zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na sposób i jakość ich życia;
- zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży;
- umożliwienie aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym i kulturalnym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
W dniu 20 września podczas pierwszego posiedzenia II Kadencji Młodzieżowej Rady wybrano z pośród 17 członków - Prezydium Młodzieżowej Rady.
Na posiedzeniu uczestniczyli również: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Jędrzej Kucharki, Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Juszkiewicz, Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Opiekun Młodzieżowej Rady - Marcin Olszewski, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży Mirosława Laube oraz Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji Wiesław Grabowski.
Prezydium i Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim II kadencji:
Przewodnicząca: Agata Słowik
Wiceprzewodnicząca: Wiktoria Łęgowska
Członkowie Młodzieżowej Rady Miejskiej:
Bartłomiej Balcer
Agata Karolina Berendt
Julia Brzozowska
Emilia Goszka
Sandra Goszka
Zuzanna Grodzka
Wiktoria Łęgowska
Kinga Ostrowska
Majka Sankiewicz
Mikołaj Sobiech
Agnieszka Sodel
Agata Słowik
Julia Strzelecka
Daria Szczech
Wiktoria Śliwińska
Agata Wojciechowska
Jakub Wiśniewski
UMiG, AS fot. UMiG
 


PRZEWODNICZĄCA MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
AGATA SŁOWIK


WICEPRZEWODNICZĄCA MŁODZIEŻOWEJ RADY
MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
WERONIKA ŁĘGOWSKA

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com