16 września 2019

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI KONOJADY
W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Brodnicy odbyło się uroczyste wręczenie samorządom gmin voucherów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Fundusz Dróg Samorządowych został powołany Ustawą z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. poz. 2161, z późn. zm.) jako nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych.
Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.
W uroczystości uczestniczyli w roli beneficjenta Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Barbara Suchocka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz.
Na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie będzie realizowane zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konojady etap I oraz etap II”. Prace zostaną wykonane w technologii nawierzchniowej i bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o długości łącznej 1570 metrów.
W ramach etapu I przewiduje się roboty przygotowawcze, poszerzenie jezdni do szerokości 5 metrów, dojście do posesji (chodnik) oraz zjazdy.
W ramach etapu II zostaną wykonane roboty przygotowawcze, poszerzenie jezdni do szerokości 5 metrów, chodnik o powierzchni 90 m2 oraz zatoka autobusowa o powierzchni 125,00 m2.
Szacunkowy łączny koszt inwestycji wyniesie 1 291 638,27 zł, z czego kwota dofinansowania wynosie 774 982,00 zł.
W ceremonii wręczenia voucherów wzięli również udział: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Józef Ramlau, Poseł na Sejm RP Joanna Borowiak, Poseł na Sejm RP Marzanna Drab, Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński.
UMiG, PF fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com