16 września 2019

ODBIÓR PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ TARGOWISKA MIEJSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ PARKINGU W JABŁONOWIE POMORSKIM
W związku z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie w dniu 13 września 2019 r. dokonano przekazania zmodernizowanego targowiska miejskiego w Jabłonowie Pomorskim do użytku przedsiębiorców, na które Miasto i Gmina uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”.
Przebudowa terenu miejskiego targowiska objęła wykonanie dodatkowych zadaszeń z poliwęglanu pomiędzy istniejącymi już zadaszeniami nad stanowiskami handlowymi oraz wykonanie instalacji odprowadzenia wód deszczowych z wszystkich zadaszeń. Targowisko zostało zaopatrzone w instalację fotowoltaiczną generującą energię elektryczną w oparciu o promieniowanie słoneczne. Ponadto w nowej części targowiska powstał ogólnodostępny parking na 67 miejsc postojowych do 3,5 t. Koszt inwestycji w zakresie ww. prac wyniósł 1 058 738, 26 zł. Roboty przeprowadziła firma „Mi-Le-An” Anna Moczadło z Nowego Miasta Lubawskiego wybrana spośród czterech firm biorących udział w przetargu.
W spotkaniu udział wzięli: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszard Bober, Radny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marek Hildebrandt, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jędrzej Kucharski, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Aleksandra Juszkiewicz, Przewodniczący stałych Komisji Rady Miejskiej: Mirosława Laube, Wiesław Grabowski i Marek Berendt, Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Piotr Zacharski, Kierownicy Referatu Inwestycji, Infrastruktury i Planowania Przestrzennego Artur Lula oraz Katarzyna Weinert-Snopek, Inspektor Magdalena Piotrowska oraz przedstawiciele lokalnych przedsiębiorców.
W ramach przedmiotowego zadania dokonano również zakupu zamiatarki ciągnionej w kwocie 94 710,00 zł od wyłonionego dostawcy - Firmy Perkoz – Bis z Ostródy.
Poza tym zadanie obejmuje również koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 22 140,00 zł.
Szacowana kwota dofinansowania dla całego zadania wyniesie 731 108,00 zł.
UMiG, PF fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com