11 czerwca 2019

UROCZYSTE OTWARCIE PLAŻY W NOWEJ WSI
Dnia 07.06.2019r. dokonano oficjalnego odbioru realizacji robót zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy jeziorze w miejscowości Nowa Wieś poprzez budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska sportowego oraz toalety, sceny i parkingu ze zjazdem” oraz otwarcia plaży dla mieszkańców miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

W czynnościach odbioru oraz uroczystego otwarcia plaży wzięli udział: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Aleksandra Juszkiewicz, Radni Rady Miejskiej: Marcin Olszewski, Mirosława Laube, Katarzyna Piórkowska, Wiesław Grabowski, Dyrektor Centrum Kultury i Sportu Justyna Prajs, Przewodniczący Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie” Zdzisław Malinowski, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, właściciel firmy „FRESSBUD” Pan Adrian Kusz – Wykonawca zadania oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

W ramach zadania powstał nowy zjazd, parking na 10 miejsc postojowych, utwardzone ciągi piesze, schody, ustawiono przenośną scenę i kontener sanitarny. Ponadto powstało boisko do piłki plażowej, plac zabaw i siłownia zewnętrzna oraz ustawiono elementy małej architektury - ławki, kosze na śmieci oraz lampy solarne.

Wartość robót wynikająca z umowy z wykonawcą wyniosła 523 126,44 zł. Planowane dofinansowanie zadania z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 to kwota 283 984,00 zł.
UMiG, DK fot. UMiG, DK
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com