17 kwietnia 2019

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
16 kwietnia 2019 roku w sali Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Radny Rady Powiatu Brodnickiego Piotr Śliwowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, Radca Prawny Krzysztof Głowacki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono uchwały w sprawie:
1) nabycia nieruchomości;
2) sprzedaży nieruchomości;
3) zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonowie Pomorskim;
4) aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie” w rozdziale 5 dotyczącym „Inwentaryzacji ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”;
5) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019;
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2033.
Ponadto rozpatrzono projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, IC fot.IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com