29 marca 2019

OTRZYMALIŚMY DOFINANSOWANIE W RAMACH PROW NA PRZEBUDOWĘ DROGI W PIECEWIE
W dniu 28 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie 57 umów o dofinansowanie na rozbudowę i modernizację dróg lokalnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.1 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Wśród beneficjentów znalazło się również Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie, które reprezentowali Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz. W ramach ww. programu Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie otrzyma dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Piecewo”.

Celem inwestycji jest poprawa komunikacyjności i bezpieczeństwa mieszkańców w miejscowości Piecewo poprzez przebudowę drogi o długości 0,456 km.

W ramach ww. zadania planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie nowej jezdni z nawierzchni betonowej, przebudowę/budowę zjazdów i dojść do posesji z kostki betonowej.

Planowana wartość inwestycji w zakresie budowy drogi tj. wykonanie nowej nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zjazdów i dojść do posesji to koszt 753 767,09 zł, natomiast dofinansowania wyniesie 399 074,00 zł.

Ponadto w ramach przedmiotowej inwestycji planuje się również wykonanie kanalizacji sanitarnej, która nie została objęta dofinansowaniem.
UMiG, IC fot. Mikołaj Kuras, Urząd Marszałkowski w Toruniu
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com