22 marca 2019

O GAZYFIKACJI MIASTA JABŁONOWO POMORSKIE
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski podaje do publicznej informacji treści korespondencji pomiędzy Samorządem Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, a Polską Spółką Gazownictwa - Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy.

»»»
Pismo Samorządu Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego

»»»
Pismo Polskiej Spółki Gazownictwa - Oddział w Bydgoszczy

Rozmowy w sprawie przyłączenia miasta Jabłonowo Pomorskie do sieci gazowej rozpoczęły się już w 2017 roku. Wówczas Polska Spółka Gazownictwa określiła próg opłacalności inwestycji na terenie miasta na poziomie 1 mln m3/rok gazu ziemnego odbieranego głównie przez podmioty gospodarcze. Jest to ilość gazu ziemnego, której obiekty mieszkalne, usługowe i produkcyjne nie są w stanie odebrać w takiej ilości. W związku z powyższym rozmowy zakończyły się bez porozumienia.

Obecne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa zostały ponowione w lutym bieżącego roku na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Inwestycja dotycząca budowy sieci gazowej na terenie miasta stała się realna w związku z rządową polityką zrównoważonego rozwoju mającą na celu przyspieszenie inwestycji w sieć gazową Polski na lata 2018-2022.

Aby inwestycja stała się opłacalna dla PSG musimy zapewnić odebranie odpowiedniej ilości gazu ziemnego. W związku z tym zachęcamy do udziału w procesie ankietyzacji podmioty gospodarcze, duże wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Formularz ankiety »»»
POBIERZ

Po zebraniu ankiet Polska Spółka Gazownictwa przeprowadzi analizę ekonomiczną opłacalności inwestycji w założonym okresie czasu. Kolejnym etapem będzie przedstawienie technicznych rozwiązań przyłączenia do gazowej sieci przesyłowej z węzłów w Brodnicy lub Dębowej Łące albo budowie na terenie miasta zbiorników na skroplony gaz.

Równocześnie Samorząd Miasta i Gminy prowadzi prace dotyczące koncepcji funkcjonowania kotłowni miejskiej przy ul. Gen. Sikorskiego wraz z siecią ciepłowniczą na terenie miasta Jabłonowo Pomorskie w zakresie technologicznych i organizacyjnych wariantów modernizacyjnych. Planuje się, aby jednym ze źródeł wytwarzanej energii cieplnej był gaz ziemny.
UMiG, IC fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com