Materiały Rady Miejskiej są dostępne tutaj »»»  

Skład Rady Miejskiej:


Przewodniczący Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego
Zbigniew Mikulicz
e-mail: zmikulicz@jablonowopomorskie.pl


Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
Jabłonowa Pomorskiego
Aleksandra Juszkiewicz
e-mail: ajuszkiewicz@jablonowopomorskie.pl


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jablonowa Pomorskiego
Krzysztof Kamiński
e-mail: kkaminski@jablonowopomorskie.pl 

RADNI RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO


Wioletta Batko
e-mail: wbatko@jablonowopomorskie.pl


Marek Berendt
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
e-mail: mberendt@jablonowopomorskie.pl


Piotr Dombrowski
e-mail: pdombrowski@jablonowopomorskie.pl


Mirosław Gaczyński
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia
e-mail: mgaczynski@jablonowopomorskie.pl


Wiesław Grabowski 
Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji
e-mail: wgrabowski@jablonowopomorskie.pl


Tadeusz Klimek
e-mail: tklimek@jablonowopomorskie.pl


Justyna Kozłowska
e-mail: jkozlowska@jablonowopomorskie.pl


Mirosława Laube
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży
e-mail: mlaube@jablonowopomorskie.pl


Kazimierz Łukasik
e-mail: klukasik@jablonowopomorskie.pl

R
oman Maciąg
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
e-mail: rmaciag@jablonowopomorskie.pl


Marcin Olszewski
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
e-mail: molszewski@jablonowopomorskie.pl


Katarzyna Piórkowska
e-mail: kpiorkowska@jablonowopomorskie.pl