15 lutego 2019

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
14 lutego 2019 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się VI Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Radni Rady Powiatu Brodnickiego: Marek Buchalski i Piotr Śliwowski, Zastępca naczelnika wydziału operacyjno-rozpoznawczego PSP w Brodnicy kpt. Tomasz Banasik, Kierownik Posterunku Policji w Jabłonowie Pomorskim asp. sztab. Krzysztof Cichewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Edward Łukaszewski, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Na początku sesji przedstawiono informacje o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz informacje w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2018 roku.
Następnie rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019 – 2025,
2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jabłonowo Pomorskie na lata 2019 – 2021,
3) zmiany uchwały nr XXII/119/16 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz nadania jej statutu,
4) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,
5) rozpatrzenia skargi na działalność na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jabłonowie Pomorskim,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019 – 2033.
UMiG, IC fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com