8 lutego 2019

OFICJALNE PRZEKAZANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LEMBARGU
Dnia 08 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Radnym Rady Miejskiej Marcinem Olszewskim dokonał oficjalnego protokolarnego przekazania w użytkowanie Sołtysowi wsi Lembarg Piotrowi Małkowskiemu budynku świetlicy wiejskiej w Lembargu.
Budynek dnia 30 stycznia br. po zrealizowanej przebudowie i termomodernizacji, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie uzyskał prawomocną decyzje pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.
W nowo zmodernizowanej świetlicy spotkali się także Radni Rady Sołeckiej, mieszkańcy wsi, Kierownik Referatu Inwestycji i pozyskiwania środków zewnętrznych Katarzyna Weinert-Snopek, Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Artur Lula oraz Inspektor Sławomir Paczkowski.
W świetlicy wiejskiej wykonano m.in.: przebudowę budynku, docieplenie dachu skośnego, docieplenie stropu nad parterem, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, docieplenie podłogi na gruncie, modernizację systemu podgrzewania cwu, nową instalację centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni na biomasę, wymieniono osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe, montaż parapetów zewnętrznych, montaż rur spustowych i rynien, wykonano nowe obróbki blacharskie, odtworzono chodniki i opaski.
Zadanie zostało współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, a wartość przebudowy i termomodernizacji budynku wyniosła 428 120,39 zł.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com