6 lutego 2019

OFICJALNE PRZEKAZANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI
Dnia 6 lutego 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Mikulicz dokonał oficjalnego protokolarnego przekazania w użytkowanie Sołtysowi wsi Nowa Wieś Ewie Mikulicz budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Budynek dnia 30 stycznia br. po realizowanej rozbudowie i termomodernizacji uzyskał prawomocną decyzje pozwolenia na użytkowanie wydaną przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Brodnicy.

W nowo wyremontowanej świetlicy spotkali się także Radni Rady Sołeckiej, Kierownik Referatu Infrastruktury, Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Artur Lula oraz Inspektor Sławomir Paczkowski.

Inwestycja polegała m.in. rozbudowie budynku, na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu ścian cokołowych, dociepleniu podłogi na gruncie, dociepleniu stropodachu, wykonaniu nowej instalacji centralnego ogrzewania wraz z technologią kotłowni na biomasę, modernizacji systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej, wymianie osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych, montażu parapetów zewnętrznych, montażu rur spustowych i rynien, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, montażu drzwi zewnętrznych, odtworzeniu chodników i opasek.

Zadanie zostało współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, a wartość rozbudowy i termomdernizacji budynku wyniosła 496 353,49 zł.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com