4 lutego 2019

PODPISANO POROZUMIENIE W SPRAWIE ROZBUDOWY ULIC GŁÓWNA, KOLEJOWA, SIKORSKIEGO
W miniony piątek, 1 lutego 2019 roku, w Starostwie Powiatowym w Brodnicy Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski i Starosta Brodnicki Piotr Boiński podpisali porozumienie, w ramach którego w latach 2019 i 2020 realizowany będzie projekt pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1815C Jabłonowo Pomorskie – Górale – Konojady na odcinku ul. Główna i Kolejowa Etap I i ul. Gen. Sikorskiego Etap II”. Łączny koszt planowanej inwestycji to ponad 14 mln zł, z czego 3 430 968 zł to wkład finansowy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, 4 350 464 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego, a pozostałą część inwestycji pokrywa Starostwo Powiatu Brodnickiego.

Rozbudowa planowanej drogi obejmie między innymi wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej jezdni wraz z budową chodników, skrzyżowań, zjazdów, parkingów i zatoki autobusowej.

Współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym w Brodnicy, a Samorządem Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim w zakresie realizacji przedmiotowej inwestycji rozpoczęła się już w 2015 roku. Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie od początku procesu inwestycyjnego uczestniczył we wszystkich uzgodnieniach, a także współfinansował koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Również na etapie realizacji procesu budowlanego zgodnie z podpisanym porozumieniem Samorząd Jabłonowa Pomorskiego będzie służył zarówno pomocą merytoryczną jak i finansową jednej z najważniejszych inwestycji drogowych na naszym terenie.

Porozumienie podpisano także w obecności Wicestarosty Brodnickiego Stanisława Kosakowskiego, Skarbnika Powiatu Marzanny Fettke, Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Brodnicy Czesława Głowackiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Mikulicza oraz Skarbnika Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbary Suchockiej.
UMiG, IC fot. Przemysław Majchrzak
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com