21 grudnia 2018

IV SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
20 grudnia 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się IV Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: członek Zarządu Powiatu Brodnickiego Marek Buchalski, Radny Rady Powiatu Piotr Śliwowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
2) uchwalenia budżetu miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2019;
3) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2019–2035.
4) zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia.
Było to ostatnie spotkanie Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w tym roku, a więc była to doskonała okazja do złożenia sobie życzeń z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
W imieniu Samorządu Mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego, przybyłym na sesję, życzenia złożył Henryk Lula.
UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com