4 grudnia 2018

UROCZYSTOŚĆ PARAFIALNA PARAFII PW. ŚW. WOJCIECHA W JABŁONOWIE ZAMEK
W poniedziałek, 3 grudnia 2018 roku, w kościele pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim odbyła się parafialna uroczystość odpustowa ku czci św. Franciszka Ksawerego połączona z poświęceniem tablic upamiętniających życie i działalność przedwojennych proboszczów Parafii – ks. Juliana Dzionary i Ks. Józefa Czubka.

Ks. Julian Dzionara urodził się 31 grudnia 1875 roku w Chełmnie. Mówi się, że Ksiądz Dzionara był mężem opatrznościowym sprawy odzyskania niepodległości przez Polskę. W pamięci zbiorowej przekazywanej z pokolenia na pokolenie parafian Kościoła pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Zamku ksiądz Julian Dzionara pozostaje postacią niezwykle ciepło wspominaną. Wszyscy też podkreślają niezwykłe umiłowanie Ojczyzny, jakie przejawiał ksiądz proboszcz. Ks. Dzionara zapisał się w naszej historii także tym, kiedy to 19 stycznia 1920 roku przed budynkiem Urzędu Pocztowego w Jabłonowie odprawił uroczystą mszę polową. Była to msza dziękczynna, podczas której ksiądz Dzionara podziękował Matce Boskiej za odrodzoną Polskę.

ks. Józef Czubek, żył w latach 1883-1945. Był ogromnym patriotą, duchowny ma­nifestujący zawsze swoją polskość. Od 25 września 1928 r. proboszcz parafii pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Zamek. Za swoją patriotyczną działalność w czasie zaborów otrzymał w 1929 r. Złoty Krzyż Zasługi. Został aresztowany przez Niemców i był więziony w Brodnicy, Grudziądzu i obozie koncentracyjnym Stutthof, jednakże wskutek działań rodziny został zwolniony i wyjechał do Generalnej Guberni; po wojnie wrócił do Jabłonowa, gdzie schorowany zmarł 1 maja 1945 roku.

Strata takich księży dla Kościoła jak i dla naszej społeczności była bolesna i niepowetowana. Księży, którzy walczyli za wolną Polskę. Poprzez te pamiątkowe tablice chcemy, aby pamięć o patriotycznych bohaterach naszych ziem nie została utracona.

Uroczystości rozpoczęły się mszą odpustową pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego w koncelebrze ks. Prałata Jana Kufla i o. Mirosława Jankowskiego OFMCap. Ponadto we mszy uczestniczyli księża z Diecezji Toruńskiej, Generalna Przełożona Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Matka Gracjana Zborała wraz z siostrami, Prezydent miasta Sopot Jacek Karnowski, Radny Rady Powiatu Piotr Śliwowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz wraz z Radnymi, a także rodzina ks. Józefa Czubka.

Następnie Ks. Biskup Andrzej Suski wraz z proboszczem parafii Ks. Kanonikiem Januszem Kowalskim dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablic upamiętniających ks. Dzionarę i ks. Czubka.

Ponadto Prezydent Sopotu Jacek Karnowski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego Przemysław Górski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Mikulicz uczynili odsłonięcia tablicy upamiętniającej pomordowanych parafian w lasach i obozach w latach 1939-1944. Tablica została uzupełniona dwoma nazwiskami pomordowanych podczas II wojny światowej: J. Sitniewskiego i J. Dunajskiego.

Tablice pamiątkowe zostały ufundowane przez Samorząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com