29 listopada 2018

II SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Dnia 29 listopada 2018 roku w Sali Klubu Seniora w Jabłonowie Pomorskim odbyła się II Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniew Mikulicz. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński wraz z Radnymi Rady Powiatu: Markiem Buchalskim i Piotrem Śliwowskim, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Podczas sesji omawiano informację w sprawie wysokości podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych w 2019 roku. A także Burmistrz Przemysław Górski przedstawił Wysokiej Radzie stanowisko w sprawie ustanowienia roku 2020 w województwie Kujawsko-Pomorskim rokiem Ignacego Łyskowskiego.
Ponadto rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) utworzenia komisji stałych Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego;
2) powołania Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji;
3) powołania Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Zdrowia;
4) powołania Komisji Oświaty, Kultury, Rekreacji i Młodzieży;
5) powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska;
6) powołania Komisji Statutowo-Samorządowej;
7) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
8) powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego;
9) ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego;
10) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie;
11) określenia wysokości podatku od nieruchomości;
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 – 2035.

UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com