19 listopada 2018

I SESJA NOWO WYBRANEJ RADY MIEJSKIEJ
19 listopada 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się I Sesja nowo wybranej Rady Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. W wydarzeniu, oprócz radnych, udział wzięli: ks. Dziekan Grzegorz Tworzewski, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjana Zborala, kierownicy poszczególnych referatów Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych, a także dyrektorzy szkół i mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Zaraz po rozpoczęciu sesji, przez radnego seniora pana Mirosława Gaczyńskiego, odbyło się uroczyste ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców", każdy z radnych wypowiadał słowa „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Kolejnym punktem sesji było wybranie przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady. W tajnym głosowaniu zgłoszony kandydat - pan Zbigniew Mikulicz otrzymał bezwzględną większość głosów radnych i tym samym został wybrany na Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Przejmując prowadzenie obrad nie krył wzruszenia, podziękował również wszystkim głosującym za obdarzenie go tak wielkim zaufaniem. Wiceprzewodniczącą Rady została pani Aleksandra Juszkiewicz, a Wiceprzewodniczącym pan Krzysztof Kamiński. Podczas sesji uroczyste ślubowanie złożył również Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Pan Przemysław Górski.

Podczas tak uroczystej sesji nie mogło zabraknąć kwiatów, gratulacji oraz podziękowań.
Nowemu przewodniczącemu oraz jego zastępcom życzymy samych sukcesów a całej Radzie oraz Burmistrzowi efektywnej pracy, której przyświecać będzie jedynie dobro naszego miasta i gminy oraz jej mieszkańców.

UMiG, IC fot. IC
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com