12 października 2018

LI - OSTATNIA SESJA RADY MIEJSKIEJ PRZED WYBORAMI
W czwartek 11 października 2018 r. odbyła się ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miejskiej w Jabłonowie Pomorskim. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Starosta Brodnicki Piotr Boiński, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Sekretarz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marek Buchalski, Skarbnik Marzanna Fettke, Radna Powiatu Brodnickiego Marzenna Jarzembska pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) Przyjęcia „Programu Współpracy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”,
2) Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
3) Przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
4) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018,
5) Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 – 2035.
Istotnym punktem czwartkowych obrad było podsumowanie współpracy na rzecz samorządu. Kończąc ostatnią przed wyborami sesję Przemysław Górski, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie wraz ze swoim Zastępcą Jędrzejem Kucharskim wręczyli podziękowania za czteroletnią współpracę: Radnym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Radnym Sejmiku i Powiatu, Kierownikom Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, Kierownikom Jednostek oraz Dyrektorom Szkół na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG, DK fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com