17 września 2018

L SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Dnia 13 września 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się L Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.
Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) zmiany Statutu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
2) uchylenia uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Konkursu „Budżet Obywatelski” w Jabłonowie Pomorskim,
3) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
4) przyjęcia aktualizacji „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2015 – 2025”,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018,
7) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018 – 2035.
UMiG, DK fot. CKiS
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com