29 sierpnia 2018

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
Po raz drugi zwracam się do Państwa z prośbą o poparcie mnie i moich kandydatów do Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego podczas wyborów samorządowych. Już raz obdarzyliście nas zaufaniem, za które jesteśmy bardzo wdzięczni. To za każdym razem zaszczyt, ale nade wszystko – ogromne zobowiązanie. Wywiązujemy się z niego sumiennie, mając na uwadze dobro miasta i gminy i jej mieszkańców.
Jabłonowo Pomorskie to miasto i gmina o dużych możliwościach i potencjale, który można i trzeba wykorzystać, mając na uwadze fakt, że nadal dużo jest do zrobienia w wielu obszarach funkcjonowania naszego miasta i gminy.
W 2014 r., w chwili obejmowania przeze mnie funkcji Burmistrza miasto i gmina zadłużona była na poziomie 44,31%. Pomimo tej trudnej finansowo sytuacji wyjściowej w czasie mijającej kadencji zrealizowaliśmy szereg inwestycji infrastrukturalnych i społecznych, służących rozwojowi miasta i gminy i systematycznej poprawie warunków życia mieszkańców.
Chcę na kolejne pięć lat wziąć na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Mam pełną świadomość występujących nadal potrzeb. Na realizację czekają kolejne inwestycje i zadania, zarówno te już rozpoczęte jak i te zaplanowane na następne lata (m.in.: rozbudowa Gimnazjum pod potrzeby Szkoły Podstawowej w Jabłonowie Pom., budowa ul. Głównej, Kolejowej i Sikorskiego, przebudowa targowiska wraz z parkingiem, remont, budowa dróg gminnych, budowa chodników, remonty świetlic, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej, zagospodarowanie plaży nad jeziorem Duże w Nowej Wsi, zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim oraz ul. Kolejowej, rewitalizacja terenu przy ul. Słonecznej, budowa siłowni zewnętrznych na terenie sołectw).
Służąc Miastu i Gminie i zmieniając je na lepsze przez całą minioną kadencję sądzę, że dotrzymałem danego Państwu cztery lata temu słowa i nie zawiodłem pokładanego we mnie zaufania. W Naszym Mieście i Gminie dokonały się i dokonują pozytywne zmiany, a w podejmowanych działaniach uwzględniane są głosy mieszkańców. Chciałbym zatem jeszcze raz prosić Państwa o zaufanie i oddanie na mnie swojego głosu w nadchodzących wyborach na Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie w dniu 21 października 2018.
Niech Naszym Miastem i Gminą nadal zarządzają ludzie kompetentni i wiarygodni, poczuwający się do odpowiedzialności za wszelkie podejmowane działania na rzecz pomyślnego rozwoju Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Przemysław Górski fot. KW PSL
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com