14 lipca 2018

UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
13 lipca 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XLVIII uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która zainaugurowała obchody Dni Jabłonowa. Przed uroczystością przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie odwiedzili sanktuarium bł. Marii Karłowskiej, patronki naszego miasta, aby podziękować za dotychczasową opiekę nad miastem.

W uroczystości udział wzięli m.in.: Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej Gracjana Zborała, ks. Marek Górski, Przewodnicząca Regionalnej Rady Kół Gospodyń Wiejskich Danuta Grzyb reprezentująca Posła Zbigniewa Sosnowskiego, Starosta Powiatu Brodnickiego Piotr Boiński, Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Jędrzej Kucharski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Gaczyński, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, Sekretarz Miasta i Gminy Marek Buchalski, Przewodniczący OSP w Brodnicy Waldemar Przeczewski, Komendant Miejsko-Gminny OSP Wojciech Palicki, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brodnicy Krzysztof Grugiel, Kierownik Posterunku Policji Krzysztof Cichewicz, Wiceprezes do spraw finansowych ALKS STAL Grudziądz Jerzy Szczublewski, Honorowy obywatel Miasta Jabłonowo Pomorskie Wiesław Perszke, sołtysi, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych, kierownicy i pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Jednym z punktów porządku sesji było nadanie tytułu "Zasłużony dla Miasta Jabłonowa Pomorskiego" dla Pana Mirosława Turowskiego, w tej sprawie głos zabrał Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Mirosław Gaczyński. Z wyrazem uznania za działalność na rzecz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz wieloletnią aktywność w Harcerstwie podziękowania złożyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Kamiński wraz z Wiceprzewodniczącą Rady Aleksandrą Juszkiewicz oraz Harcerze z Hufca ZHP Jabłonowo Pomorskie. W trakcie sesji wręczono także podziękowania z okazji „90-lecia LKS Naprzód Jabłonowo”, 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Góralach, 25-lecia ks. Marka Górskiego oraz podziękowania między innymi za wieloletnią i owocną pracę na rzecz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie otrzymali: Alicja Lula, Edmund Gruźlewski, Jolanta Drumińska, Elżbieta Zielaskowska, Anna Berent, Ewa Rzepka, Marlena Smaga-Byrwa, Maria Płaczkowska-Przydział, Elżbieta Łęgowska, Małgorzata i Piotr Małkowscy, Jolanta Tomaszewska, Kamil Klonowski, Grażyna Jankowska, Marcin Olszewski, Małgorzata Markowska, Mirosława Laube, Roman Mikulicz, Krzysztof Zapadka, Anna Klingenberg oraz Roman Maciejewski.

Na zakończenie sesji, uczniowie Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Jabłonowie Pomorskim oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim odczytali Konstytucję RP, w ramach 100. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

UMiG, DK fot. Dominika Kadela
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com