30 czerwca 2018

XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO
Dnia 28 czerwca 2018 roku w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim odbyła się XLVII Sesja Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Obrady poprowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Oprócz Radnych Rady Miejskiej w sesji udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Jędrzej Kucharski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, kierownicy jednostek, dyrektorzy szkół, sołtysi oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Podczas Sesji rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:
1) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy,
2) ustanowienia Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
4) zniesienia formy ochrony przyrody na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie,
5) określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie”,
6) norm tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad udzielania i rozmiaru obniżenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć,
7) nadania nazwy skwerowi w Jabłonowie Pomorskim,
8) nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim,
9) nadania nazwy ulicy w Jabłonowie Pomorskim,
10) ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
11) emisji obligacji komunalnych,
12) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2018,
13) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2018-2035.
Rada na wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz delegatów do Izby Rolniczej powiatu brodnickiego z terenu Gminy Jabłonowo Pomorskie, przyjęła Stanowisko Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego w sprawie obniżenia kryterium udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanych przez suszę.
UMiG fot. UMiG
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com