28 czerwca 2018

SESJA RADY POWIATU
26 czerwca 2018 r. w Brodnicy odbyła się Sesja Rady Powiatu, podczas której służby, inspekcje i straże zdały sprawozdanie z działalności, dotyczącej bezpieczeństwa w powiecie brodnickim. W czasie sesji radni zapoznali się ze sprawozdaniami szefów służb i straży dotyczących:
- stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Brodnickiego za rok 2017
- stanu bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych Powiatu Brodnickiego za rok 2017r.
- stanu bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Brodnickiego w 2017r. (informacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy)
- działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy za rok 2017.
- działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy za rok 2017.
- działania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
Obradom sesji Rady Powiatu przysłuchiwał się między innymi Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego Ryszard Bober oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski..
UMiG fot. Starostwo w Brodnicy
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com