27 czerwca 2018

O Pomniku...
Pomnik Bł. Matki Marii Karłowskiej (1865-1935) – Patronki Jabłonowa Pomorskiego powstał jako efekt prac Komitetu Społecznego Budowy Pomnika, powołanego 22 września 2017 r. z inicjatywy przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera oraz Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasterek m. Gracjany Zborały. Zadaniem komitetu było określenie założeń projektowych pomnika, zamówienie jego wykonawstwa, zebranie funduszy na wykonanie pomnika oraz przygotowanie uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej. W dość krótkim czasie – jak na tego typu przedsięwzięcie – udało się zrealizować zamierzone cele i 1 czerwca 2018 r. pomnik został odsłonięty i poświęcony przez JE ks. bp. Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej.
Wykonanie pomnika Komitet Społeczny powierzył miejscowemu artyście rzeźbiarzowi, absolwentowi Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Adamowi Kubie Matejkowskiemu. Dzieło wykonane z brązu przedstawia scenę z trzema postaciami. Siedząca Błogosławiona Matka Maria Karłowska w jednej ręce trzyma krzyżyk, a drugą w geście zaproszenia kieruje do nadchodzącej dziewczyny, poszukującej swej drogi, ale wyraźnie zainteresowanej nawiązaniem kontaktu z Matką Marią Karłowską. Obok Matki natomiast siedzi dziewczyna spokojna, wyciszona, ufna i wyraźnie zadowolona, trzymając księgę, z której czyta słowa Matki Marii: „Pokładaj zawsze nadzieję w Bogu, który chce ci pomóc, bo jest dobry; i umie, bo jest mądry; i może, bo jest wszechmocny”. Dziewczyna jest głęboko przejęta, co świadczy o tym, że słowa Matki dokonały w niej przemiany i stały się drogowskazem jej młodego życia. Warto podkreślić, że pomnik Patronki Jabłonowa Pomorskiego ma formę przestrzenną, w którą każdy może wkroczyć, przysiąść na kamiennej ławeczce i wejść w swoistą interakcję z Bł. Marią Karłowską. Dla przesłania pomnika widz jest bardzo ważny, można wręcz powiedzieć, że pomnik „żyje” wówczas gdy widz jest na nim.
Pomnik posadowiony w centrum miasta Jabłonowa Pomorskiego – przy zbiegu ulic Mostowej i Wigury jest materialnym wyrazem pamięci jego mieszkańców o Patronce miasta, namacalnym świadectwem jej obecności i upamiętnieniem wyjątkowych zasług Bł. Marii Karłowskiej. Jest ona bowiem symbolem ogromnej siły i bezgranicznej miłości do Boga oraz ludzi, a także wzorem patriotyzmu i poświęcenia się dla dobra Ojczyzny. W pamięci sobie współczesnych pozostała jako człowiek czynu. O sobie samej mówiła, że: „Swoje siły poświęciłam rzetelnie na dobry cel, na ołtarzu Kościoła i Ojczyzny naszej”. Zatroskana o odnowę moralną swego narodu, oddała swoje życie w służbie drugiemu człowiekowi, ratując dziewczęta i kobiety zagubione i moralnie upadłe, tworząc dla nich zakłady wychowawcze o charakterze resocjalizacyjnym, w których za podstawę swego oddziaływania rehabilitacyjnego przyjęła pracę. Maria Karłowska poprzez swoją misję pragnęła dopomóc polskiej kobiecie odnaleźć prawdziwy i piękny sens życia oraz właściwe jej miejsce w społeczeństwie jako matki i Polki. Pozostawiła dla potomnych jasne świadectwo – przykład wiary, miłości i patriotyzmu, dlatego pomnik jej poświęcony wzmocni pamięć historyczną o Patronce Jabłonowa Pomorskiego, ale będzie również wyrazem szczególnej troski o pielęgnowanie jej bogatego dziedzictwa.
Ta pomnikowa scena – to przesłanie dla młodych i dla nas wszystkich: że warto zauważyć dobro… Pomyśleć nad nim… Wziąć je w serce - i jeśli trzeba – dokonać przemiany, by uzyskać wyciszenie swego wnętrza i przekonanie o wartości życia… Dobrego życia…
Kancelaria Sejmiku i Siostry Pasterki fot. Łukasz Piecyk, Zenon Zgliński
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, zgłoś to do Administratora na adres redakcja@jablonowo.com


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com