1 czerwca 2018

Uroczystość odsłonięcia pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej (1)
1 czerwca 2018 r. w Jabłonowie Pomorskim odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim celebrowanej przez ks. bpa Wiesława Śmigla, po czym we wspólnym korowodzie prowadzonym przez Chorągiew Husarską Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz orkiestrę dętą ze Świedziebni wszyscy uczestnicy udali się na skwer w centrum miasta, gdzie dokonano historycznego odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Pomnik poświęcony został przez ks. bp. Wiesława Śmigla. Gospodarzem spotkania był przewodniczący sejmiku Ryszard Bober oraz przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek Matka Gracjana Zborała, jako przedstawiciele Komitetu Społecznego Budowy Pomnika.

Na zakończenie uroczystości pomnik został w sposób symboliczny przekazany mieszkańcom Miasta i Gminy Jabłonowa Pomorskiego. Akt przekazania pomnika odebrał z rąk Przewodniczącego Sejmiku Ryszarda Bobera – Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński. Drugi akt został przekazany do izby pamięci znajdującej się w Sanktuarium Bł. Matki Marii Karłowskiej w Jabłonowie Zamku.

Uroczystości zwieńczone zostały koncertem pt. „Bo To Polska Właśnie” w wykonaniu muzyków Polskiej Opery Kameralnej w Łodzi, pod kierownictwem Kazimierza Kowalskiego – światowej sławy tenora. Niespodzianką dla mieszkańców Jabłonowa Pomorskiego był wspólny, wraz z łódzkimi muzykami, występ Aleksandry Śliwowskiej, mieszkanki Jabłonowa Pomorskiego, młodej studentki Akademii Sztuki w Szczecinie.

W uroczystości uczestniczył szereg znamienitych gości: kilkudziesięciu księży na czele z ks. bp. Wiesławem Śmiglem, ks. bp. Andrzejem Suskim – biskupem seniorem diecezji toruńskiej, a także poseł Zbigniew Sosnowski, marszałek województwa Piotr Całbecki, radni województwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Krzysztof Kamiński wraz z Wiceprzewodniczącą Aleksandrą Juszkiewicz oraz radnymi Rady Miejskiej, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Marzanna Fettke oraz Zastępca Skarbnika Stanisława Gniot, sołtysi z terenu Gminy Jabłonowo Pomorskie, zaprzyjaźnieni samorządowcy – starostowie, burmistrzowie, wójtowie oraz przewodniczący rad. Na uroczystości byli obecni również przedstawiciele lokalnych firm i instytucji, oraz darczyńcy.

Bł. Matka Maria Karłowska od 2009 lat otacza patronatem Jabłonowo Pomorskie – miasto, w którym znajduje się jej Sanktuarium i Dom Generalny założonego przez Marię Karłowską Zgromadzenia Sióstr Pasterek. W trakcie swojej działalności Matka Maria Karłowska podjęła się trudnego zadania ratowania dziewcząt upadłych moralnie. Dla mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Błogosławiona jest symbolem ogromnej siły i bezgranicznej miłości do Boga oraz ludzi.

Z inicjatywy przewodniczącego sejmiku Ryszarda Bobera oraz przełożonej generalnej Zgromadzenia Sióstr Pasterek Matki Gracjany Zborały, 22 września 2017 r. powołany został Komitet Społeczny Budowy Pomnika Bł. Matki Marii Karłowskiej, który chcąc upamiętnić działalność Bł. Matki Marii Karłowskiej podjął się zadania doprowadzenia do wybudowania jej pomnika w Jabłonowie Pomorskim. Zadaniami Komitetu było również pozyskanie środków pieniężnych na budowę pomnika, określenie założeń projektowych i zamówienie projektu pomnika, zamówienie wykonawstwa pomnika oraz zorganizowanie uroczystości odsłonięcia pomnika.

Komitet Społeczny powierzył wykonanie pomnika Adamowi Kubie Matejkowskiemu, pochodzącemu z Warszawy artyście rzeźbiarzowi, który od kilkunastu lat mieszka w małej wsi Płowęż na terenie gminy Jabłonowo Pomorskie.
UMiG fot. Iga Czepkowska
strona 1 | strona 2 | strona 3

 

»»» strona 2

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com