17 maja 2018

KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA TERMOMODERNIZACJĘ DWÓCH BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY JABŁONOWO POMORSKIE
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski informuje, iż Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie (świetlice wiejskie): - Rozbudowa budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Nowej Wsi) wraz z jego przebudową i termomodernizacją, - Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej (świetlica wiejska w Lembargu) na pomieszczenia techniczne (kotłownie) wraz z jego przebudową i termomodernizacją”.

Termomodernizacja 2 budynków użyteczności publicznej będzie polegać na przeprowadzeniu kompleksowej termomodernizacji, obejmującej głęboką modernizację energetyczną. Prace zostaną przeprowadzone w 2018 r.

W każdym z budynków nastąpi zwiększenie efektywności energetycznej powyżej 25%. 1.Budynek świetlicy wiejskiej w Lembargu: docieplenie dachu skośnego; docieplenie stropu nad parterem; docieplenie ścian zewnętrznych; wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych; docieplenie podłogi na gruncie; modernizacja systemu podgrzewania c.w.u.; modernizacja systemu ogrzewania z kotłem na biomasę; wymiana i montaż oświetlenia - poprawa efektywności energetycznej – 88,27%. 2.Budynek świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi: docieplenie ściany zewnętrznej; docieplenie ściany cokołowej; docieplenie podłogi na gruncie; docieplenie stropodachu niewentylowanego; wymiana drzwi zewnętrznych; wykonanie nowej instalacji c.o. wraz z technologią kotłowni na biomasę; modernizacja systemu podgrzewania c.w.u.- poprawa efektywności energetycznej – 72,27%.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków, poprzez ich głęboką modernizację energetyczną. Realizacja inwestycji umożliwi ponadto obniżenie kosztów funkcjonowania budynków poprzez zmniejszenie zużycia paliwa opałowego. Na ograniczenie kosztów będzie też mieć wpływ modernizacja oświetlenia. Całkowita wartość projektu wynosi 825 343,88 zł, z czego dofinansowanie z EFRR wynosi 401 850,43 zł.

W załączeniu zestawienie wyników oceny formalno-merytorycznej listy ocenionych projektów
UMiG .
»»» zestawienie.pdf

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com