17 maja 2018

INFORMACJA BURMISTRZA WS. INWESTYCJI NA ZADANIE TYPU „INWESTYCJE W OBIEKTY PEŁNIĄCE FUNKCJE KULTURALNE” OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020
Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski informuje, iż w dniu 16 maja 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął listę operacji zawierającą informację o kolejności przysługiwania pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na ww. liście znajduje się również projekt złożony przez Miasto i Gminę Jabłonowo Pomorskie na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Buk Pomorski na dz. nr 252/2”.

Po przeprowadzeniu kontroli administracyjnej wniosków, Samorząd Województwa zaktualizuje i poda do publicznej wiadomości listę, wskazując wnioski o przyznanie pomocy spełniające warunki przyznania pomocy oraz mieszczące się w limicie środków przewidzianych na operację typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”.
UMiG .
»»» lista.pdf

 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com