16 maja 2018

JUBILEUSZ 100-LECIA ISTNIENIA OSP OSIEK
11 maja 2018 roku w Osieku obchodzono 100 lat istnienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Uczestnicy uroczystości zebrali się na uroczystym apelu na placu przed remizą. Tam odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 100-lecia OSP. Pomysłodawcą i zarazem fundatorem tablicy są: Alicja i Pan Alfred Pawlak Prezesi Zarządu BricoMarche.
Strażacy OSP oraz zaproszeni goście przemaszerowali do kościoła w Osieku na uroczystą mszę świętą, a po niej na dalszą część jubileuszowej uroczystości w hali sportowej Zespołu Szkół w Osieku.
Gości uroczystości witał Kazimierz Wolfram – Wójt Gminy Osiek, Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku, dh Sebastian Dziak przedstawił rys historyczny OSP w Osieku.
Po występie młodzieży Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Osieku, wyróżniający się strażacy ochotnicy otrzymali związkowe odznaczenia.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Uchwałą Nr 284/41/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczyło Pana Kazimierza Wolframa – Wójta Gminy Osiek, Prezesa ZOG ZOSP RP w Osiek.
Złoty Znak Związku przyznano dh Konradowi Balsamowi
Złoty Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
dh Sebastian Dziak
dh Waldemar Jarząb
Srebrny Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa wręczono:
dh Andrzejowi Jarząb
dh Krzysztofowi Guzowskiemu
dh Tomaszowi Siwula
dh Wojciechowi Wojdyło
Brązowy Medal Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymali:
dh Janusz Kozłowski
dh Krzysztof Leszczyński
dh Krzysztof Sztandarski
dh Marcin Czachowski
dh Paweł Laps
dh Sławomir Kopczyński
dh Zbigniew Maciejewski
Odznakę WZOROWY STRAŻAK przyznano:
dh Dariuszowi Górskiemu
dh Pawłowi Wojdyło
dh Jakubowi Laps
Odznaczenia wręczali: dh Zbigniew SOSNOWSKI – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Brodnicy i dh Zdzisław Dąbrowski – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Toruniu
Z okazji jubileuszu dh Krzysztof Sztandarski oraz Pana Kazimierz Wolfram - Wójt Gminy Osiek, Prezes ZOG ZOSP RP w Osieku przekazali akty nadania tytułów „Honorowego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku”. Otrzymali je Alicja i Alfred Pawlakowie – Prezesi Zarządu Brico Marche.
Gospodarze uroczystości podziękowali osobom zasłużonym dla działalności jednostki. Były podziękowania dla:
Pana Zbigniewa Sosnowskiego – Posła na Sejm RP, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP w Brodnicy
Pana Ryszarda Bobera - Przewodniczącego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
Pana Janusza Halaka – Komendanta Wojewódzkiej PSP
Pana Zdzisława Dąbrowskiego - Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Toruniu
Pana Pawła Zgórzyńskiego – Radnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pana Piotra Boińskiego – Starosty Brodnickiego
Pana Zbigniewa Zgórzyńskiego – Starosty Rypińskiego
Pana Romana Pytlasińskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu w Brodnicy
Pana Waldemara Szrula - Komendanta Powiatowej PSP w Brodnicy
Pana Piotra Rutkowskiego – Zastępcy Komendanta PSP w Brodnicy
Pani Alicji i Pana Alfreda Pawlaków – Prezesów Zarządu Bricomarche
Pana Bogdana Sowińskiego - byłego Komendanta PSP w Brodnicy, Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego w Toruniu.
Przedstawiciele Powiatu Brodnickiego obecni na uroczystości: wicestarosta Mariusz Klonowski, Roman Pytlasiński, przewodniczący Rady Powiatu oraz radni Rady Powiatu przekazali strażakom życzenia, ale także sprzęt ufundowany przez Powiat Brodnicki.
Jubileuszowe życzenia dla strażaków z OSP w Osieku przekazywali także m.in.: Zbigniew Sosnowski, poseł na Sejm RP, Prezes ZOP ZOSP RP w Brodnicy, Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, st. bryg. Waldemara Szrull – Komendant Powiatowy PSP w Brodnicy oraz Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy fot. Starostwo Powiatowe w Brodnicy
 

 

powrót

 


Jeśli uważasz, że jakaś fotka narusza twoją prywatność, napisz do moderatora


strona główna serwisu »»» www.jablonowo.com